מקורות רכיב מכובדים

אנחנו מקור המרכיבים העיקריים מהמפיצים השבביים מפורסם על מנת להבטיח את האיכות השבבית לפני ההרכבה.

פיקוח IQC

הרכיבים IQC תהליך לשלוט ברכיבים אלה הנכונים כדי לשמש.

Easy רכיב מעקב

מערכת ה- ERP של מקור הרכיבים כדי לבדוק את המצב של כל רכיב בזמן.

דיגום

אבטיפוסים נעשים כדי לאמת את העיצובים של פונקצית לקוח הרכיבים.