Ansedda Komponent Källor

Vi källa de viktigaste komponenterna från den berömda chips distributörer för att säkerställa chips kvalitet före montering.

IKK Inspection

Komponenter IKK process för att styra komponenterna är de rätta som skall användas.

Easy Component Tracking

ERP-system av komponenter Sourcing att kontrollera status för varje komponent i tid.

prototyping

Prototyper görs för att kontrollera komponenter funktion och kundens design.