Các sản phẩm

phạm vi sản phẩm của chúng tôi bao gồm Kim loại lõi LED PCB, Điều khiển LED PCB, Vườn Ánh sáng LED PCBA, vv

Dịch vụ chìa khóa trao tay: PCB LED và hội

Như kinh doanh của chúng tôi trưởng thành trong những năm qua, chúng tôi đã thành lập bộ phận đèn LED PCB riêng biệt để hỗ trợ tốt hơn các thị trường đèn LED. Dưới đây là tổng quan về như thế nào chúng tôi sản xuất LED PCB hội cho khách hàng của chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới

Bậc thang 1: Sourcing component

Bậc thang 2: Process PCB hội

Sản phẩm cuối cùng: PCB hội LED

12-Dịch vụ Yr

Chúng tôi cung cấp dịch vụ một cửa cho các bộ phận điện tử ánh sáng LED, chúng tôi tập trung vào sản xuất PCB LED, LED điều khiển PCB và LED điều khiển PCB. Cũng thế, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ một cửa bao gồm thiết kế phần cứng, firmware, ISO / Android APP, bao vây nhựa cho khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn có gerber file và danh sách BOM, chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ OEM cho bạn.