Gửi Gerber hoặc BOM của bạn tập tin vào đội ngũ bán hàng của chúng tôi để yêu cầu báo giá. Chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn rất sớm!

Xin vui lòng gửi của bạn Gerber hoặc BOM nộp cho người quản lý bán hàng của chúng tôi Alex: alex[tại]szeastwin.com (Thay thế '[tại]’ với @)

Đội 1
Đại diện bán hàng.

Đội 2
Đại diện bán hàng.

Đội 3
Đại diện bán hàng.