Thể Trackers

  • Giải pháp tư nhân Label: Sản phẩm của chúng tôi. Thể dục của bạn Tracker Brands.
  • Thiết kế phần cứng, R&D và sản xuất
  • Hỗ trợ phần mềm: Miễn phí SDK hoặc ứng dụng hiện tại của chúng tôi(Tìm kiếm fitpolo trên iOS và Google Play)
  • giải pháp chìa khóa trao tay: Thiết kế ID, Firmware tùy chỉnh, PCB Thiết kế&Sản xuất, Lắp ráp Sản phẩm cuối
Tôi muốn biết thêm chi tiết

Bluetooth tiệm cận Beacon

  • Thiết kế phần cứng & Chế tạo
  • White-Label Software Phần cứng
  • Sử dụng rộng rãi để tiếp thị gần gũi, phát hiện mục
Tôi muốn biết thêm chi tiết

Smart Power cắm Ổ cắm

  • nhiều tiêu chuẩn: Loại B / E / F / G / I cắm
  • Thiết kế phần cứng, R&D cho đến khi sản xuất
  • Khả năng whitle-ghi nhãn ứng dụng mặc định của chúng tôi MiaoHome(viết tắt của MHome) cả iOS và Android
Tôi muốn biết thêm chi tiết